Road Trial

Ridotto Quentililiano med haflingerkompisen Arnold

Juvelen i kronan när det gäller dalmatiner och den enda formen av hundsport som är exklusiv för rasen är Road Trial. Road Trial startade i USA på 1930 talet av en liten skara entusiaster som ville återuppliva dalmatinerns gamla användning som vagnshund. Idag hålls prov i Road Trial för dalmatiner i USA, Canada och England. Emellertid har man för att förenkla träning och tävling infört möjligheten att istället för häst och vagn använda häst och ryttare.

Road Trial har två moment – en lydnadsdel där föraren till häst skall visa prov på hundens lydnad. Hunden skall följa hästen i hasorna eller strax bakom, den får inte springa okontrollerat fram och tillbaka eller uppehålla sig framför hästen, den skall kunna läggas eller sättas på kommando vid stillastående, och ekipaget skall kunna passera en störning utan att hunden lämnar sin position. Hunden skall också kunna följa häst och ryttare i en tempoökning (en rask galopp). Till lydnaden kommer ett uthållighetsprov där häst och ryttare och hund skall avverka en terrängbana på ett par mil. Häst och hund undersöks av veterinär före och efter uthållighetsprovet. Ett ekipage kan bestå av en dalmatiner eller flera.

Svenska Dalmatiner-Sällskapet anordnade Sveriges första prov i Road Trial för dalmatiner i september 2005. Mer information om Road Trial för dalmatiner finns på nätet under adressen www.carriagedog.org.

Ridotto Quintiliano

Dalmatineruppfödning sedan 1988